Skulle du vilja delta i forskning för att utveckla nästa generations benproteser som kan styras av nerver och muskler men inte vill opereras?

open source leg

Denna studie är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och genomförs med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och våra medicintekniska partners som Integrum.

Vi söker vuxna med amputerade underben för att styra en benprotes med muskelsignaler. Signalerna kommer att registreras av självhäftande elektroder placerade på huden, det kommer behövs alltså inte någon operation. Vi kommer att bedöma din kontroll över protesen med några fysiska tester som att gå uppför en sluttning eller kontrollera ett virtuellt ben på en skärm medan du sitter ner.


Som ett resultat av ditt deltagande förväntar vi oss att kunna erbjuda personer med amputerade underben en benprotes som kan styras med hjälp av kroppens muskler. Vi förväntar oss att detta ger en mer naturlig och smidig gångrörelse eftersom benprotesen kommer att förutsäga användarens avsikt.


Bedömningar kommer att göras vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal, Sverige.

Maila oss för mer information på info@cbpr.se eller klicka nedan för utskrivbar information om denna studie på engelska eller svenska

Theme: Overlay by Kaira
English EN Swedish SV