Implanterat gränssnitt mot nerver, muskler och skelett

Neuromuscular OPRA

Den här studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten och utförs med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och våra partners inom medicinska produkter, så som Integrum.

Vi söker vuxna med amputation i en nedre extremitet som kommer att genomgå en operation för att få ett benförankrat implantat. Implantatet kommer att kopplas till dina nerver och muskler med hjälp av elektroder, vilket kommer att göra det möjligt för dig att kontrollera en benprotes. Till följd av ditt deltagande förväntar vi oss att kunna erbjuda personer med benamputationer och benprotes med vilken de kan känna marken, som de kan kontrollera på ett naturligt sätt med kroppens egna muskler och nerver och som minimerar obehag. Efter ditt deltagande förväntar vi oss att kunna erbjuda personer med benamputationer en benprotes som kan känna av marken, minimerar obehag och som går att kontrollera på ett naturligt sätt med kroppens egna muskler och nerver.

Utvärderingar kommer att utföras vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal under en tvåårs period efter återhämtning från operationen. Under och efter studien kommer du ha möjlighet att ta med dig en benprotes hem.

Till följd av ditt deltagande förväntar vi oss att kunna erbjuda personer med benamputationer en benprotes med vilken de kan känna marken, som de kan kontrollera på ett naturligt sätt med kroppens egna muskler och nerver och som minimerar obehag. Vi förväntar oss att kunna ge en mer naturlig och jämn rörelse vid gång, då benet kommer att förutse användarens avsikter.

För mer information, maila oss på info@cbpr.se

Theme: Overlay by Kaira
English EN Swedish SV