Hoppa till innehållet

Teknik som överkommer funktionshinder och lindrar smärta

Center for Bionics & Pain Research

Vi är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vi är en multidisiplinär grupp bestående av ingenjörer, kirurger, ortopedingenjörer och fysioterapister som utvecklar forskningsutrustning med det gemensamma målet att överkomma funktionshinder och lindra smärta.

Vårt mål

Vid CBPR utvecklar vi och kliniskt implementerar teknologier för att återställa funktion och för att lindra smärta på grund av sensomotoriska funktionsnedsättningar. Sensorimotoriska funktionsnedsättningar påverkar tolkningen av sensorisk information och orsakar svårigheter att utföra rörelser.

Vi arbetar med individer som har amputerat ett ben eller en arm genom utvecklingen av robotiska proteser som styrs av muskelsignaler. Utöver robotproteser så arbetar vi med individer som återhämtar sig från stroke för att förbättra rehabiliteringsresultat med hjälp av senaste tekniker som vi designar och tillverkar. Vi utvecklar teknologier och terapeutiska ingrepp, både kirurgiska och icke-kirurgiska, för att minska smärta och förbättra rehabiliteringsresultat.

Cybathalon prosthesis

Vårt tillvägagångssätt

Research bionics

1. Forskning

Vi presenterar, samarbetar och implementerar vår forskning. Vi delar kunskap över discipliner och projekt både lokalt och globalt.

sensorimotor impairment treatments

2. Rationalisera

Vi delar idéer och lyssnar på individer som lider av sensorimotorisk funktionsnedsättning för att formulera det bästa tillvägagångssättet.

Limb restoration

3. Återställa

Vi utvärderar personliga behandlingar och terapier för att återställa förlorad funktion och lindra smärta i alla våra kliniska prövningar.