Hoppa till innehållet

Teknik som överkommer funktionshinder och lindrar smärta

Center for Bionics & Pain Research

CBPR är ett tvärvetenskapligt tekniskt och medicinskt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Bionikforskning

Vår vision

Vi på Center for Bionics and Pain Research (CBPR) utforskar, utvecklar och kliniskt implementerar teknologier och behandlingar för att återställa funktionalitet och lindra smärta på grund av sensorimotoriska funktionsnedsättningar.

Sensorimotoriska problem påverkar tolkningen av sensorisk information och orsakar svårigheter att utföra rörelser. Vi arbetar med individer som har amputerat ett ben eller en arm genom utvecklingen av robotiska proteser som styrs av muskelsignaler. Vi utvecklar kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingar för att minska smärta hos individer med sensorimotoriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar också med individer som återhämtar sig från stroke för att förbättra resultatet av deras rehabilitering med hjälp av teknologier och terapeutiska interventioner som vi designar och tillverkar.

e-OPRA implantat

Våra hörnstenar

funktionsnedsättning

1. Klinisk implementering

2. Medicintekniska lösningar

3. Patientcentrerad

4. Sprida forskning

Genom att arbeta nära kliniker under hela utvecklingsdelen kan vi definiera kraven och samla in bevis som krävs för att etablera nya teknologier som standardvård.

Behandling av komplexa tillstånd med skräddarsydda lösningar inklusive kirurgisk rekonstruktion, neurala gränssnitt, osseointegrerade implantat, A.I., neurostimulering och modulering, sensomotorisk träning.

Utveckling av effektiva och långsiktigt framgångsrika medicintekniska lösningar kräver en grundlig förståelse för de bakomliggande tillstånden och måste betrakta patienten i centrum för utvecklingen.

Sprida kunskap genom att tillhandahålla utbildning för kliniker, utbilda studenter, informera patienter och allmänheten och sträva efter att göra vår forskning och programvara allmänt tillgänglig.