Hoppa till innehållet

Forskningsområden

I hjärtat av vårt center finns fyra specialiserade forskningsområden: Övre extremitet, Nedre extremitet, Neurorehabilitering och Smärta efter amputation. Varje grupp är fokuserad på utvecklingen av banbrytande teknologier och behandlingar inom sitt domän.

Våra nyckelkompetenser

På CBPR fokuserar vi på att utveckla behandlingar för komplexa tillstånd. För att uppnå detta har vi ett multidisciplinärt team med expertis inom olika områden såsom kirurgisk rekonstruktion, neurala gränssnitt, osseointegrerade implantat, artificiell intelligens, neurostimulering och neuromodulering samt sensorimotorisk träning. Vi bjuder in forskare och studenter att gå med i vår tvärvetenskapliga forskningsmiljö, där olika expertiser konvergerar för att driva effektfulla framsteg inom medicinteknik och hälsovårdslösningar.

Armproteser

Benproteser

Neurorehabilitering

Smärta efter amputation

Vår forskningsgrupp för övre extremiteter ligger i framkant när det gäller att utveckla världens mest avancerade armproteser. Vi är engagerade i att förbättra livet för individer med amputationer av övre extremiteterna genom att tänja på gränserna för protesteknik. Läs våra publikationer med länken nedan.

I vår forskningsgrupp för nedre extremiteter fokuserar vi på olika utvecklingar för att förbättra livskvaliteten för individer med amputationer i nedre extremiteter. Vår forskning omfattar framsteg inom protesteknik och innovativa lösningar för utmaningar inom mobilitet. Läs våra publikationer med länken nedan.

Forskningsgruppen för neurorehabilitering är dedikerad till att utveckla teknologier för rehabilitering av sensorimotoriska funktionsnedsättningar. Genom ett multidisciplinärt tillvägagångssätt strävar vi efter förbättrade patientresultat genom att förbättra deras funktionalitet. Läs våra publikationer med länken nedan.

Vår smärtforskningsgrupp är aktivt engagerad i att hitta effektiva behandlingar för smärta efter amputation. Genom att utforska innovativa tillvägagångssätt och terapier strävar vi efter att lindra bördan av smärta efter amputation och förbättra patientens övergripande välbefinnande. Läs våra publikationer med länken nedan.