Hoppa till innehållet
Promobilia forksning

Finansiärer

Vi har fått generösa medel från flera organisationer som har varit essentiella i skapandet och upprätthållande av CBPR. Vi är beroende av forskningsanslag och anser att vårt arbete är ett värdefullt steg för dessa organisationers investeringsstrategier. Om du vill stötta vårt forksningscenter, vänligen kontakta oss.

Samarbetspartners

CBPR är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen Promobilia

Promobilia främjar utvecklingen av teknologier för ett mer aktivt liv för personer med rörelsehinder eller fysiska funktionshinder.

Lundbergs Forskningsstiftelse

IngaBritt & Arne Lundbergs Stiftelse främjar medicinsk forskning inriktad på onkologi, nefrologi och ortopedi.

Vinnova

Främjar testning av organisationens idéer innan de blir lönsamma.

Vetenskapsrådet funds organisation

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet stödjer all vetenskaplig forskning. Målet är att Sverige ska vara en ledande nation inom vetenskaplig forskning