Hoppa till innehållet
Team CBPR

Vår resa

Vi är en dynamisk, motiverad, internationell och multidisciplinär forskargrupp med högt tempo. Vi kommer från många olika professionella vägar, men vi förenas i utmaningen att återställa funktionen och lindra smärta på grund av sensorimotorisk funktionsnedsättning.

Hur tog vi oss hit?

Vår resa började med professor Max Ortiz Catalans avhandling (Towards Natural Control of Artificial Limbs) 2014. Vi har växt ifrån Biomechatronics and Neurorehabilitation Laboratory (BNL) till Center for Bionics and Pain Research (CBPR). Vi är en multidisciplinär grupp av kirurger, ingenjörer, terapeuter och datavetare i ett unikt forskningscentrum som omfattar Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

Tidslinje för vetenskapliga genombrott

2013

BNL laboratoriet grundades 2013

Professor Max Ortiz Catalan startade BNL med endast en doktorand och blygsam finansiering men med höga ambitioner!

2013

Första transhumeral amputationsanvändare implanterad, 2013

Första implementeringen i människa av ett nytt koncept för artificiella proteser som är kopplade till patientens nerver, muskler och skelett

2016

Första kliniska prövningen för fantomsmärtor, 2016

Vi visar att en behandling kallad ”Phantom Motor Execution” (PME) minskar smärta hos patienter med kronisk svårbehandlad fantomsmärta.

2016

First Cybathalon competition, 2016

CBPR entered the internationally acclaimed Cybalthalon competition with the first ever neuromusculo skeletal (transhumeral) participant Uniquely he competed using the bionic arm that he uses is every day life rather than one created especially for the competition.

2017

Styrenhet för artificiell protes, 2017

Vi släppte den första versionen av en dubbelriktad styrenhet för proteser. Den bearbetade muskelsignaler för att kontrollera handen och skickade tillbaka signaler till kroppen som upplevs som en känsla av beröring.

2018

Hypotesen “Stochastic Entanglement & Phantom Motor Execution”, 2018

Vi föreslår en ny teoretisk hypotes för uppkomsten och behandlingen av fantomsmärta.

2020

Center for Bionics & Pain Research grundas, 2020

CBPR växer från BNL till ett forskningscenter och flyttar in på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal.

2021

Första konferensen om fantomsmärta och CBPR Symposium, 2021

CBPR anordnar världens första konferens om fantomsmärtor med internationellt kända experter inom området.