Hoppa till innehållet

Delta

CBPR är indelat i fyra specialiserade forskargrupper. Dessa grupper är övre extremiteter, nedre extremiteter, neurorehabilitering och smärta. Varje grupp är dedikerad till att utveckla de senaste teknologierna och behandlingarna inom sitt domän. ​ För att testa de nya teknologierna och behandlingarna genomför vi olika kliniska forskningsstudier. Till dessa studier söker vi ofta efter deltagare som är intresserade av att delta i våra studier. Upptäck hur du kan bli en del av innovationsfronten genom att delta i studier inom våra fyra specialiserade forskargrupper nedan.

Transhumeral amputation with bionic arm prosthesis

Övre extremiteter

Vår forskningsgrupp för övre extremiteter ligger i framkant när det gäller att utveckla världens mest avancerade armproteser.

Delta

Nedre extremiteter

I vår forskargrupp för nedre extremiteter fokuserar vi på olika utvecklingar för individer med amputationer av nedre extremiteter.

Delta

Neurorehabilitering stroke

Neurorehabilitering

Neurorehabiliteringsgruppen är dedikerad till att utveckla behandlingar för sensorimotoriska funktionsnedsättningar.

Delta

Fantomsmärta

Smärta

Vår smärtforskningsgrupp arbetar med att utveckla effektiva behandlingar för smärta efter amputation.

Delta