Hoppa till innehållet

Allmänna villkor

Regler och villkor för användning

Ikraftträdandedatum: 7 juli 2023

Läs dessa villkor (“Villkor”) noggrant innan du använder Center for Bionics and Pain Research (“vi”, “oss” eller “vår”) webbplats på http://cbpr.se (“Webbplatsen”). Genom att gå in på eller använda denna webbplats, bekräftar du att du accepterar dessa villkor och samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte vår webbplats.

  1. Användning av webbplatsen

1.1 Ägande: Allt innehåll, material och immateriella rättigheter på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder, logotyper och programvara, ägs eller licensieras av oss och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra lagar.

1.2 Begränsad licens: Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och återkallbar licens för att få tillgång till och använda webbplatsen för informations- och icke-kommersiella ändamål, förutsatt att du följer dessa villkor.

1.3 Förbjudna aktiviteter: Du samtycker till att inte:

a. Använda webbplatsen för alla olagliga eller obehöriga ändamål. b. Försöka att få obehörig åtkomst till webbplatsen eller relaterade system eller nätverk. c. Störa webbplatsen eller dess servrar eller nätverk. d. Ändra, anpassa, översätta, bakåtkonstruera, dekompilera eller demontera någon del av webbplatsen. e. Använd alla automatiserade medel eller skrapa, genomsöka eller spinna på webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

  1. Kontaktinformation

2.1 Insamling och användning: När du frivilligt skickar in din kontaktinformation via formulären på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till namn, e-postadress, telefonnummer och all ytterligare information som tillhandahålls i meddelandet, ger du oss tillåtelse att använda denna information för att kontakta dig och svara på dina förfrågningar eller önskemål.

2.2 Sekretess: Vi respekterar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy. Se vår integritetspolicy för mer information om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information.

  1. Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi är inte ansvariga för innehållet, sekretessrutiner eller tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser du besöker.

  1. Friskrivning från garantier

Informationen på webbplatsen tillhandahålls endast i allmänna informationssyfte och bör inte betraktas som professionell eller medicinsk rådgivning. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, angående riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av informationen på webbplatsen.

  1. Ansvarsbegränsning

Så långt det är tillåtet enligt lag ska vi inte hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, följdskador, speciella eller bestraffade skador som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen eller beroende av någon information som tillhandahålls på webbplatsen.

  1. Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller modifiera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på denna sida. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att eventuella ändringar publicerats innebär att du accepterar de reviderade villkoren.

  1. Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i [insert governing law jurisdiction]. Alla tvister som uppstår under eller i samband med dessa villkor ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i [insert jurisdiction].

  1. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om dessa villkor, vänligen kontakta oss på:

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Center for Bionics and Pain Research,
R-huset, plan 7
Länsmansgatan 28
431 30 Mölndal, Sverige