Hoppa till innehållet

Lundbergs Forskningsstiftelse

Av tim.faulkner

IngaBritt & Arne Lundbergs Stiftelse främjar medicinsk forskning inriktad på onkologi, nefrologi och ortopedi.
Stiftelsens anslag har tilldelats stora projekt som anses väsentliga för utvecklingen av onkologi, nefrologi och ortopedi. Normalt beviljas inte bidrag för projektfinansiering. Bidrag delas ut årligen, i första hand till forskare i Västsverige Bidrag ges i första hand för inköp av instrument och utrustning. Under åren 1983 till 2020 delades 558 bidrag ut på över 900 miljoner kronor och under 2020 fördelades totalt 36 miljoner kronor i bidrag.