Hoppa till innehållet

Stiftelsen Promobilia

Av tim.faulkner

Promobilia främjar utvecklingen av teknologier för ett mer aktivt liv hos personer med rörelsehinder eller fysiska funktionshinder. Vår uppgift är att stödja forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel samt se till att de kommer i produktion och når behövande. Promobilia stödjer forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel samt säkerställer deras produktion och räckvidd. Stiftelsen har också stött forskning kring sjukdomar som kan leda till allvarliga rörelseproblem.