Hoppa till innehållet

Vinnova

Av tim.faulkner

Vi identifierar områden där våra insatser kan göra skillnad, och vi skapar möjligheter och incitament för organisationer att samarbeta för att möta viktiga samhällsutmaningar.
Vi stimulerar till samarbeten där kunskap och kompetens från olika perspektiv möts och där organisationer lär av varandra. Vårt stöd ger företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan de blir lönsamma. Varje år investerar Vinnova cirka 3 miljarder kronor i forskning och innovation.